• 0

Criterii obiective pe care instanţa le ia în considerare pentru a stabili interesul superior al copilului în situația familiilor care se destramă prin divorț

Pentru a stabili care este interesul superior al copilului, instanţa ia în considerare o serie de factori, printre care:

 • Ataşamentul, legăturile afective existente între părinţi şi copil
 • Capacitatea şi disponibilitatea părintelui de a oferi copilului afecţiune
 • Capacitatea şi disponibilitatea părintelui de a satisface copilului nevoile materiale, asistenţa medicală, îngrijirea etc.
 • Capacitatea şi disponibilitatea părintelui de a menţine stabilitatea şi continuitatea mediului de viaţă a copilului (casă, şcoală etc.) şi a relaţiilor cu rudele (familia extinsă)
 • Starea de sănătate fizică şi psihică a părintelui, eventualul abuzul de substanţe
 • Istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţa asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care pot interveni în viitor
 • Preferinţa rezonabilă a copilului, în cazul în care instanţa consideră că acesta are o vârstă suficientă pentru a-şi exprima opinia
 • Dorinţa şi capacitatea părintelui de a încuraja şi facilita o strânsă şi continuă relaţie a copilului cu celălalt părinte
 • Violenţa în familie, indiferent dacă violenţa a fost îndreptată împotriva copilului sau acesta doar a asistat la violenţă.

Motive intemeiate ca instanţa să decidă exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte:

 • Alcoolism, boală psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte
 • Violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte
 • Condamnări pentru infracţiuni privind traficul de persoane, droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni cu privire la violenţă
 • Orice alt motiv care prezintă un risc pentru copil, care ar deriva din exercitarea autorităţii părinteşti de către acel părinte.

Criterii operaţionale care reflectă calităţi ale părintelui:

 • Experienţa pozitivă ca părinte
 • Sănătatea psihică şi fizică
 • Capacitatea de a comunica eficient, de a asculta, de a se face ȋnţeles
 • Capacitatea de a fi empatic şi a oferi suport afectiv
 • Stil parental şi abilităţi parentale
 • Locuinţa ȋn raport cu minorul
 • Timp alocat copilului
 • Resurse materiale
 • Dorinţă şi interes manifestat faţă de minor
 • Să ȋnţeleagă şi să respecte nevoile copilului
 • Să accepte responsabiliţăţile parentale
 • Disponibilitatea de a sprijini şi ȋncuraja relaţia cu celălalt părinte
 • Capacitatea de a colabora cu celălalt părinte şi familia extinsă.

PROGRAMĂRI:
► Telefon: 0722.509.692
► E-mail: ionutghiugan@gmail.com

© Copyright Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan

Image by Veronica Nuno from Pixabay


 • 0

Intervizarea profesională în Expertiza psihologică judiciară

Category : Cursuri

Activitatea de intervizare:

 • Se adresează psihologilor clinicieni specializaţi în expertiza psihologică

Sarcinile şi obiectivele intervizării profesionale:

 • Obiectivul intervizării constă în identificarea de soluţii practice legate de problematica întâlnită în acest areal specific
 • Intervizarea este concepută ca o activitate profesională bazată pe un schimb de bune practici în domeniul expertizei psihologice, plecând de la experienţa profesională acumulată, rezultatele anterioare înregistrate şi literatura de specialitate

Tematica abordată:

 • Cadrul normativ privind realizarea expertizei psihologice; etapele de realizare a expertizei psihologice; realizarea raportului de expertiză psihologică
 • Expertiza psihologică a persoanelor victime ale unui accident de muncă, accident rutier sau alte situații post-traumatice
 • Expertiza psihologică a copilului și familiei în procesul de stabilire a condițiilor exercitării autorității părintești
 • Expertiza psihologică în situații de abuz sau neglijare a copilului
 • Consiliere  psihologică și intervenție de specialitate la solicitarea instanței sau a părților

Pe parcursul activităţii de intervizare profesională se oferă:

 • Cunoştinte şi informaţii solide de psihologie clinică cu scopul utilizării lor ȋn activitatea practică
 • Transmiterea experienţei profesionale prin prezentarea şi analiza de studii de caz reprezentative
 • Asistare şi ȋndrumare ȋn elaborarea documentelor profesionale specifice activității de expertiză psihihologică; alegerea metodologiei de lucru şi a celor mai eficiente tehnici şi instrumente de evaluare; sprijin ȋn procesul clinic decizional privind realizarea rapoartelor de expertiză judiciară

Informaţii si înscrieri:
Ionut Ghiugan – psiholog clinician specialist, supervizor, psiholog expert
Telefon: 0722 50 96 92
E-mail: ionut.ghiugan@gmail.com

@|Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan


 • 0

Supervizarea profesională în psihologie clinică

Category : Cursuri

În ce situaţii am nevoie de „supervizare profesională”?

 • Conform reglementărilor Colegiului Psihologilor din România (Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4 din 2019), în vederea atestării profesionale Nivel I de specializare – practicant, regim exercitare – autonom, psihologul practicant în supervizare trebuie să efectueze supervizare profesională în specialitatea dorită.
 • Supervizare profesională este considerată esenţială atât în formarea profesională inițială a psihologilor, cât şi pentru formarea continuă şi creșterea nivelului de calitate în practica ulterioară a psihologilor. Din această perspectivă, supervizarea profesională se poate derula şi după obţinerea dreptului de liberă practică în regim de autonomie profesională. Astfel, după obţinerea dreptului de liberă practică în regim de autonomie profesională, psihologul poate participa la activități asimilabile supervizării profesionale pe tot parcursul activităţii profesionale, această activitate fiind apreciată ca având o importanță deosebită în dezvoltarea profesională a psihologilor.

Care sunt obiectivele programului de supervizare în specialitatea psihologie clinică?

 • Dobândirea şi consolidarea cunoștințelor privind standardele etice, cerințele legale și practicile profesionale ȋn psihologia clinică, bazele teoretice ale psihologiei clinice, psihopatologia copilului şi adultului.
 • Dezvoltarea unui repertoriu adecvat de cunoştinţe şi abilităţi clinice privind evaluarea clinică, psihodiagnosticul şi intevenţia psihologică de bază.
 • Formarea abilităţilor de a utiliza ȋntr-o manieră optimă şi validă instrumente de evaluare şi psihodiagnostic specifice psihologiei clinice.
 • Dezvoltarea identităţii profesionale şi a rezilienţei profesionale.

De ce să aleg acest program de supervizare profesională în specialitatea psihologie clinică?

 • Acest program de supervizare oferă oportunitatea integrării cunoașterii științifice (teorii şi concepte de bază specifice psihologiei clinice) cu practica de specialitate, ca metodă esenţială prin care psihologul supervizat să dobândească abilități profesionale.
 • Transmiterea de informații de specialitate se realizează prin exemple concrete, iar activitățile practice au o pondere semnificativă (administrarea instrumentelor de evaluare şi psihodiagnostic; conceptualizarea cazului si redactarea raportului de evaluare clinică; prezentarea şi analiza de studii de caz reprezentative; conceperea de planuri de intervenție şi recomandări de specialitate).
 • Pe parcursul activităţii de supervizare profesională se oferă: cunoştinţe şi informaţii solide de psihologie clinică cu scopul utilizării lor ȋn activitatea practică; materiale de specialitate, teste şi instrumente pentru a fi utilizate ȋn practica didactică; asistarea ȋn procesului clinic decizional, ȋn elaborarea documentelor profesionale specifice activității psihologului clinician (realizarea rapoartelor de evaluare clinică și psihodiagnostic, avize psihologice etc.); transferul în practică al rezultatelor cercetării în specialitate.

Care este durata programului de supervizare în specialitatea psihologie clinică?

 • Conform reglementărilor Colegiului Psihologilor din România (Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4 din 2019) psihologul practicant are obligația de a efectua un număr minim de 100 de ore de supervizare profesională a practicii derulate, eșalonate pe durata a 2 ani.
 • Pentru psihologii care obțin atestat de liberă practică în două specialități, pentru cea de-a doua specialitate durata obligatorie minimală a supervizării se poate reduce la jumătate, cu condiția ca ambele specialități să aparțină aceluiași domeniu larg de specializare.

Unde se desfăşoară ședințele de supervizare?

 • Supervizarea profesională se desfășoară ȋn cadrul Cabinetului Individual de Psihologie Ghiugan Ionuţ, conform normelor Colegiul Psihologilor din România.
 • Activitatea profesională este supervizată de psiholog Ionuț Ghiugan – psiholog clinician specialist, supervizor, psiholog expert.
 • Ședinţele de supervizare se organizează lunar, forma de organizare fiind individuală sau în grup (maxim 8 persoane).

Cum mă înscriu în acest program de supervizare?

 • Pentru informații suplimentare şi înscrieri apelaţi numărul de telefon 0722 50 96 92  sau transmiteți un mesaj la adresa de e-mail: ionutghiugan@gmail.com (Ionuț Ghiugan – psiholog clinician specialist, supervizor, psiholog expert).

www.expertizapsihologicajudiciara.ro

Imagine de Gerd Altmann de la Pixabay

@|Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan


 • 0

Criterii pe care psihologii le iau in considerare atunci cand recomanda un anume tip de custodie

Ghidul privind evaluările referitoare la custodia copilului ȋn Dreptul familiei – Asociaţia psihologilor americani (decembrie 2010) – Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings – American Psychological Association (December 2010), oferă o ierarhizare a criteriilor pe care psihologii americani le iau ȋn considerare atunci când recomandă un anume tip de custodie, ȋn evaluările pe care le fac către instanţe.

Cazuri ȋn care custodia unică este preferată de către psihologii implicaţi ȋn evaluările de custodie ȋn SUA:

 • Părinte psihotic, bolnav psihic sau incapabil de a funcţiona;
 • Incapacitatea părinţilor de a comunica, de a rezolva conflicte sau lipsa totală de de cooperare;
 • Dovezi ale abuzului fizic sau sexual;
 • Abuz de alcool sau droguri;
 • Distanţa geografică dintre părinţi.

Cazuri ȋn care custodia comună este preferată de către psihologii implicaţi ȋn evaluările de custodie ȋn SUA:

 • O cooperare, comunicare mai bună sau lipsa conflictului;
 • Ataşament faţă de ambii părinţi;
 • Ambii părinţi sănătoşi psihic;
 • Implicare mai mare ȋn creşterea şi educarea copilului din partea ambilor părinţi;
 • Dorinţa părinţilor.

Referințe:
https://ro.wikibooks.org/wiki/Index_de_studii_psihologice_relevante_privitoare_la_divor%C8%9B_%C8%99i_custodie/Studiul_APA_(Asocia%C8%9Biei_Psihologilor_Americani)

Imagine de towbar de la Pixabay


Psiholog specialist Ionuţ Ghiugan
Psiholog clinician
Psihoterapeut
 
PROGRAMĂRI:
► Telefon: 0722.509.692
► E-mail: ionutghiugan@gmail.com
@|2020 Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan


 • 0

Cine se teme de Frica?

Ce sunt fricile

Frica este una dintre emoţiile de bază ale omului. Este o reacţie sănătoasă, adaptativă, declanşată de percepţia unei ameninţări sau a unui pericol faţă de securitatea fizică a unei persoane. Este o reacţie naturală, de protecţie şi ne ajută să recunoaştem şi să răspundem la situaţiile periculoase şi ameninţătoare. Frica este o reacţie ȋn lanţ care produce efecte fizilogice şi psihologice intense şi este declanşată de un stimul posibil ameninţător. Stimulul ar putea fi un păianjen, un câine care latră, o scară de bloc neluminată, separarea de grupul social, o sală plină de oameni care aşteaptă discursul tău sau un zgomot puternic ȋn uşă.

De unde provin ele

Fricile pot avea mai multe cauze.  Cele mai importante cauze pot fi grupate ȋn trei mai categorii:

 • Moştenirea biologică. Oamenii dezvoltă frici legate de anumite obiecte, animale sau situaţii care, ȋn timpuri străvechi, au fost primejdioase. De exemplu, insectele, soarecii, şerpii, ȋnălţimile, străinii, apa sau spaţiile deschise puteau fi periculoase pentru strămoşii noştri. Ȋn istoria speciei, aceste frici erau foarte utile şi aveau valoare adaptativă ridicată. Indivizii echipaţi cu asemenea frici erau mai bine pregătiţi să evite contaminarea, ȋnţepăturile otrăvitoare, căderile de pe stanci, să fie ucişi sau să se ȋnece.
 • Procesele de ȋnvăţare. Personalitatea noastră, credinţele şi propriile valori sunt formate ȋntr-un context social ȋn care ȋnvăţarea joacă un rol determinant. O experienţă intensă de frică, teama şi disconfort este asociata cu un obiect sau situaţie specifică. De exemplu, individul este muşcat de câine şi ulterior dezvoltă o fobie de câini. Ȋn alte situaţii, individul observă o persoană semnificativă care reacţionează prin frică intensă ȋntr-un anumit context si prin ȋnvăţare fixează această frică. De exemplu, unui membru al familiei ȋi este frică de spaţii ȋnchise şi copilul ȋnvaţă prin modelare această frică
 • Modelele de prelucrare a informaţiilor şi distorsiunile cognitive. Multe frici se pot baza pe informaţii incorecte, pe o tendinţă de a prezice rezultatele cele mai negative/catastrofale şi convingerea că teama, frica resimţită nu poate fi controlată.

Care sunt cele mai întâlnite frici

Cele mai des ȋntâlnite frici sunt cele legate de anumite animale (păianjeni, şerpi sau şobolani) sau situaţii specifice (frica de moarte, de durere, de spaţii ȋnchise sau ȋnălţime, teama de respingere,  de eşec sau teama de a vorbi ȋn public).

Care sunt factorii care menţin frica

Frica este menţinută printr-o serie de mecanisme psihologice, dintre care cel mai important este tocmai evitarea obiectului sau situaţiei care produce teama. Atunci cand evitam stimulul ameninţător, nu avem şansa de a afla ȋn mod real, dacă putem sau nu face faţă acelei situaţii. O alta modalitate importantă prin care se menţine frica este angajarea ȋn „comportamente de siguranţă”. Acestea sunt comportamente pe care persoana le pune ȋn practică pentru a se proteja de ameninţare, dar care ȋn mod paradoxal nu fac decât să ȋntărească mecanisme psihologice ale frici. De exemplu, ȋn situaţiile care vă produc teamă, cereţi permanent suport şi asigurări persoanelor apropiate sau familiei. Dacă doriţi să depaşiţi fricile,  va trebui să vă expuneţi treptat la situaţiile de care vă este teamă, să le confruntaţi şi să nu puneţi sub semnul ȋntrebări capacitatea dumneavoastră de a depaşi aceste obstacole. Atunci când frica ȋşi pierde obiectul, ȋn mod sigur va fi parte din trecutul dumneavoastră.

Frică, fobie sau anxietate. Când frica nu este sănătoasă.

Ȋn unele situaţii frica care ne protejează şi ne apără, evoluează ȋn anxietate sau fobie, emoţii nesănătoase şi cu potenţial patologic. Frica poate fi dezadaptativă atunci când apare ȋntr-o situaţie inofensivă sau neutră, care este interpretată greşit ca fiind un pericol sau o ameninţare potenţială. Teama se manifestă astfel prin anxietate, panică sau teroare şi modifică comportamentul individului ȋntr-o direcţie nedorită. Aceste răspunsuri emoţionale copleşesc individul, determinându-l să facă alegeri iraţionale. Când ne temem de ceva, care nu ne poate afecta de fapt sau când teama devine excesivă şi scapă de sub control atunci este afectată funcţionarea normală de zi cu zi şi frica este nesănătoasă.

Frica şi anxietatea sunt emoţii diferite ce trebuie foarte clar diferenţiate. Ȋn literature de specialitate cele două emoţii sunt definite astfel:

 1. Frica este o emoţie primitivă automată de alarmare, ca reacţie a unei ameninţări iminente sau a unui pericol pentru siguranţa şi securitatea unui individ.
 2. Anxietatea este un sistem complex de reacţii (cognitive, afective, fiziologice şi comportamentale), care este activat atunci când evenimentele sau circumsţantele anticipate sunt considerate deosebit de periculoase, imprevizibile sau incontrolabile şi ameninţă interesele vitale ale unui individ.

Caracteristicile generale ale anxietăţii pot fi astfel descrise:

 • Simptome fiziologice: creşterea ritmului cardiac, palpitaţi; dificultăţi de respiraţie, respiraţie rapidă; durere sau apăsare ȋn piept; senzaţie de sufocare; senzaţie de ameţeală, de vid mental; transpiraţie, bufeuri, frisoane; greaţă, tulburări gastrice, diaree; tremurături, agitaţie; furnicături sau amorţeală ȋn braţe, picioare; slabiciune, pierderea echilibrului, leşin; muşchi ȋncordaţi, rigiditate; gură uscată.
 • Simptome cognitive: frica de a pierde controluI, de a nu putea face faţă; teama de vătămare corporală sau de moarte; teama “de a nu ȋnnebuni”; teama de evaluări negative din partea celorlalţi; gânduri, imagini sau amintiri infricoşătoare; senzaţia de irealitate sau de detaşare; concentrare scăzută, confuzie, limitarea atenţei, hipervigilenţă pentru stimuli ameninţători; memorie slabă; dificultăţi ȋn gândirea raţională, pierderea obiectivităţi.
 • Simptome comportamentale: evitarea semnelor sau a situaţiilor ameninţătoare; evadarea, fuga; căutarea siguranţei, a protecţei; nelinişte, agitaţie; hiperventilaţie; senzaţia de ȋngheţare, ȋnţepenire; dificultăţi de vorbire.
 • Simptome afective: nervos, tensionat, ȋncordat; ȋnspăimântat, temător, ȋngrozit; iritat, instabil, agitat; nerăbdător, frustrat.

Cele opt “frici nesănătoase” ale omului

 1. Anxietatea generalizată. Se traduce printr-o nelinişte cronică, griji fără motiv, tensiune musculară, hiper-reactivitate şi vigilenţă excesivă. Stimulul ameninţător este legat de evenimente stresante de viaţă sau alte necazuri personale, iar evaluarea pe care persoana o face este legată de frica de posibile consecinţe negative sau ameninţătoare pentru viaţă sa.
 2. Atacurile de panică. Sunt crize intense de anxietate ȋnsoţite de senzaţii fizice extrem de neplăcute, senzaţii ce sunt interpretate drept semen ale unei crize cardiace sau ale morţii iminente. Stimulul ameninţător este legat de senzaţiile fizice, corporale, iar evaluarea pe care persoana o face este legată de frica de moarte (atac de cord), frica de pierderea controlului (a ȋnnebuni), frica de pierderea conştienţei (leşin) sau frica de a avea alte atacuri de panică. Atacurile de panică pentru a fi considerate patologice trebuie să se repete timp de o lună şi să fie urmate de frica permanentă legată de posibiltatea apariţiei unui noi crize. Atacurile de panică sunt foarte frecvente ȋn forma lor izolată şi afectează ȋn jur de 30% din totalul populaţiei.
 3. Agorafobia. Această frică patologică se traduce prin evitarea progresivă a unui număr din ce ȋn ce mai mare de situaţii atunci când persoana se află ȋn afara domiciliului. Agorafobia poate fi ȋnsoţită de atacuri de panică. Ȋn acest context persoana trăieşte frica de reluare a unei crize de anxietate ȋn situaţii ȋn care s-ar afla departe de orice ajutor. Această formă patologică de frică poate conduce la retragere din viaţa socială şi profesională, alcoolism, conflicte conjugale şi, mai ales, depresie.
 4. Fobia socială. Această fobie se traduce prin incapacitatea persoanei de a avea relaţii sociale satisfăcătoare, din cauza anxietăţii şi fricii de a fi evaluat negativ de către ceilalţi ȋn situaţii sociale, publice. Fobia socială se poate limita la două sau trei situaţii sociale sau se poate generaliza pentru numeroase contexte sociale, afectând semnificativ calitatea vieţii.
 5. Fobiile simple. Sunt frici limitate, care nu au un fundament obiectiv. Ȋn general ele vizează diverse animale, dar se pot prezenta şi sub forma fricii de sânge şi răni, fricii de a conduce un automobile, de a te afla ȋntr-un loc ȋnchis, de furtună etc. Aceste fobii limitează sfera vieţii de relaţie şi pot provoca suferinţă.
 6. Obsesii compulsive. Persoana care se confruntă cu acesta formă patologică de anxietate se luptă ȋmpotriva imaginilor mentale neplăcute. Stimulul ameninţător este legat de gânduri intruzive, imagini sau impulsuri inacceptabile, iar evaluarea pe care persoana o face este legată de frica de a pierde controlul mental sau comportamental, de a fi responsabil ȋntr-un fel de consecintele negative asupra propriei persoane sau a altora. Teama este de regulă reprezentată de murdărie, contaminare, senzaţia de a fi direct sau indirect responsabil de moartea altor persoane sau de alte catastrofe. Pentru a neutraliza anxietatea persoana recurge la diferite ritualuri (compulsii), cel mai adesea fără efect. Nefericirea şi degradarea vieţii zilnice fac diferenţa dintre obsesia normală şi cea patologică. Se consideră că pentru a fi patologice obsesiile si compulsile trebuie să depăşeste cel puţin o oră pe zi.
 7. Stresul post-traumatic. Unele persoane care experimentează evenimente traumatice (expunerea la război ȋn calitate de combatant sau civil, agresiune fizică, violenţă sexuală, accidentele grave produse de autovehicule etc.) continuă şi după terminarea evenimentului să retrăiască experienţele suferite care le-au ameninţiat viaţa, reacţionând ȋn minte şi la nivel de corpul ca şi cum evenimentul nu s-a ȋncheiat. Individul care se confruntă cu acesta formă patologică de anxietate se luptă cu amintiri, senzaţii, stimuli externi asociaţi cu experienţe traumatizante, iar funcţionarea sa adaptativă este semnificativ afectată.

Factori genetici

Exista numeroase dovezi ale faptului că anxietatea este ereditară. Se moşteneşte o vulnerabilitate generală pentru dezvoltarea unei tulburări de anxietate. Această vulnerabilitate nespecifică la anxietate poate fi neuroticismul, anxietatea ridicată ca trăsătură, afectivitatea negativă. Indivizii vulnerabili manifestă o reacţie emoţonală mai puternică faţă de situaţii potrivnice sau stresante.

Factorii de mediu şi factorii cognitivi interacţonează, cu aceasta predispoziţe genetică, pentru a determina tipul specific de tulburare de anxietate pentru fiecare individ.

Frica poate avea un impact negativ asupra vieţii

Anxietatea excesivă sub toate formele ei produce efecte negative asupra vieţii persoanei, din cel puţin următoarele perspective:

 • Gândire disfuncţională ȋn contexte specifice. Anxietatea are la bază o presupunere falsă, eronată despre caracterul periculos al unei sitiuaţii. Situaţiile neutre sau cu nivel scăut de ameninţare sunt percepute ca o ameninţare reală şi reacţia de răspuns este puternic dezadaptativă (frică exesivă, panică etc.). Astfel persoana pierde evaluarea obiectivă asupra realităţii reacţionând anormal ȋn context de viaţă neameninţătoare. De exemplu, o persoană cu fobie specifică de animale, suferă un adevărat atac de panică la vederea unui pudel pitic inofensiv, ţinut de stăpân ȋn lesă.
 • Fucţionare deteriorată. Anxietatea prin faptul că perturbă răspunsul adaptativ şi eficient ȋn faţă unor posibile ameninţări diminuează capacitatea unei persoane de a duce o viaţă productivă şi satisfăcătoare.
 • Evitarea unor situaţii de viaţă afectează viaţa socială a persoanei şi relaţiile cu ceilalţi. Anxietatea este provocată de o gamă largă de stimuli sau de situaţii de o intensitate relativ redusă, pe care un individ care nu se teme le-ar percepe ca situaţii inofensive. Ȋn acest context persoana anxioasă depune eforturi excesive pentru a evita stimuli percepuţi ca ameninţări, chiar dacă aceste comportamente ȋi afectează viaţa socială şi relaţiile cu ceilalţi.

Când avem nevoie de ajutor specializat

Atunci când fricile sunt persistente şi se asociază cu nivele ridicate de anxietate şi disconfort, când persoana ȋn cauză, deşi este conştientă de faptul că fricile pe care le trăieşte sunt excesive şi ireale, evită sau doreşte să evite anumite situaţii, este necesar ajutorul unui specialist ȋn sănătate mintală.

Se recomandă ca un primul demers, evaluarea medicală pentru a se elimina posibile cauze medicale asociate. De asemenea, persoanele care suferă de anxietate sau fobie pot beneficia de un ajutor important ȋn urma tratamentului medicamentos. Acesta poate să le reducă nivelul de anxietate şi teamă. Rolul tratamentului medicamentos este reducerea rapidă a nivelului anxietăţii. Tratamentul medicamentos poate fi o parte esenţială a intervenţiei, paralel cu învăţarea în cadrul psihoterapiei a unui mod eficient şi constant de a gestiona anxietatea.

Psihoterapia

Psihoterapia este o modalitate de tratament ce utilizează teorii şi mijloace ştiinţifice pentru reducerea sau eliminarea unor simptome (stări anormale resimţite de o persoană care pot indica prezenţa unei boli), afecţiuni mentale sau comportamente disfuncţionale. Deşi toţi oamenii au probleme, la psihoterapeut se prezintă doar cei care nu şi le rezolvă într-un timp rezonabil. Oamenii au resursele necesare rezolvării problemelor lor, dar există cel puţin o perspectivă care blochează utilizarea acestor resurse ȋntr-o manieră eficientă: oamenii nu formulează corect problema şi ȋn consecinţă devin prizonierii unei singure imagini privind soluţia. Din această perspectivă, sarcina psihoterapeutului este de a crea un cadru care să-l stimuleze pe client să dezvolte formulări alternative, fie în raport cu problema, fie în raport cu soluţia şi să utilizeze mai eficient resursele de care dispune. O abordare eficientă ȋn cazul anxietăţii şi fobilor are la bază următorul proces terapeutic, validat din punct de vedere ştiinţific:

 • Formarea şi ȋntărirea convingerii clientului că este capabil să facă faţă unei stări de anxietate puternice, demonstându-i-se faptul că poate deţine controlul cognitiv şi comportamnetal asupra stărilor sale.
 • Tehnici de relaxare musculară şi tehnici de control al respiraţiei.
 • Tehnici pentru dezvoltarea abilităţii de a recunoaşte şi reduce a simptomelor anxietăţii în momentul în care acestea apar.
 • Clientul este ajutat să ȋnţeleagă că modul în care gândeşte poate determina şi modul în care resimte teama.
 • Expunerea treptată la situaţiile percepute ca ameninţătoare şi formarea unor mecanisme adaptative de reacţie.

Ȋn lumea de azi, mai mult decât oricând, evenimentele dezastruoase provocate de catastrofe naturale sau de actele de violenţă ( de exemplu, teorismul) au creat un climat social de frică şi anxietate ȋn multe ţări din lume.

Prin intermediul canalelor de comunicare media aceste evenimente se propagă ȋn viaţa fiecărui individ, creând un nivel crescut de insecuritate. De asemnea, un factor important al vieţii de azi, care era mult mai puţin conştientizat de generaţiile trecute este legat de stresul cotidian şi nivelul crescut al solicitărilor. Acest factor contribuie substanţial la declanşarea şi menţinerea stărilor de anxietate. Putem afirma că anxistatea este o trăsătură definitorie a societăţii contemporane şi modul cum afectează indivizii reprezintă una din problemele cele mai importante cu care se confruntă sistemul de sănătate mintală.

Netratată, o anumită frică poate duce la depresie

Anxietatea clincă este ȋnsoţită ȋn multe situaţii de alte tulburări psihice. Relaţia cea mai frecventă este ȋntre anxietate şi depresie. Studiile de specialitate au indicat faptul că fobia simplă, tulburarea obsesiv-compulsivă, agorafobia şi atacurile de panică au fost asociate cu un risc crescut pentru depresie majoră, 12 luni mai târziu. Depresia clinică care ȋnsoţeşte o tulburare de anxietate este asociată cu un parcurs mai persistent al tulburării, cu o severitate mai mare a simptomelor, cu o limitare sau cu o incapacitate funcţonală mai mare. Ȋn plus, anxietatea care este ȋnsoţită de o depresie comorbidă determină un răspuns mai slab la tratament, o rată crescută de recidivă şi solicit mai mult serviciile medicale, decât ȋn situaţia in care anxietatea se prezintă ca singura afecţiune.

Consumul de substanţe

Tulburările legate de consumul de substanţe, ȋn special de consumul de alcool sunt des asociate cu tulburărilor de anxietate. Prezenta unei tulburări de anxietate (ȋn afara fobiei simple) dublează riscul pentru dependenţa de alcool sau de droguri, deoarece anxietatea precedă ȋn mod frecvent tulburarea legata de consumul de alcool şi droguri. Indivizii care suferă de anxietate sunt mai predispuşi să consume alcool şi droguri.

Ȋn activitatea de cabinet cele mai frecvente solicitări sunt legate ȋntr-o formă sau alta de o suferinţă de tip anxios. Că vorbim de o fobie simplă sau o tulburare de panică, o fobie socială sau o anxietate grefată pe un eveniment psihotraumatizant, toate aceste suferinţe au la bază frica ȋn forma ei patologică. Din nefericire, persoanele solicită ajutor după ce afecţiunea se cronicizează şi apar déjà modificări ȋn funcţionarea personală şi socială. Foarte puţine persoane solicită psihoterapie pentru prevenirea unor astfel de afecţiuni. Deşi conştientizează că au un mod problematic de a percepe realitatea şi a reacţiona, nu solictă ajutorul ȋnainte ca afecţiunea să producă o suferinţă semnificativă. Prin educaţie, oamenii pot fi ajutaţi să ȋnţeleagă că cea mai eficientă formă de “tratament” mai ales ȋn cazul afecţiunilor cu o component psihologică este prevenţia. Corectarea tiparelor negative de gândire, modificarea credinţelor limitative şi dezvoltarea abilităţilor de a rezolva problemele existenţei sunt procese esenţiale pentru a putea face faţă eficient provocărilor existenţei.

Psiholog specialist Ionuţ Ghiugan
Psiholog clinician
Psihoterapeut

PROGRAMĂRI:
► Telefon: 0722.509.692
► E-mail: ionutghiugan@gmail.com
@|2020 Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan

Imagine de Nino Carè de la Pixabay


 • 0

Cum alegem partenerul de cuplu

Ce face ca doi oameni să se aleagă unul pe celălat, dintre alţi candidați disponibili, pentru a forma o relaţie de cuplu? Mai multe teorii au ghidat gândirea științifică pe această temă, ȋnsă nu toate au fost validate de cercetările ȋn domeniu.

Teoria psihanalitică a selecției partenerilor

Teoria psihanalitică consideră că alegem parteneri romantici care se aseamănă cu părinţii noştri.  Sigmund Freud a descris teoria conform căreia copiii dezvoltă o atracție față de părintele de sex opus, în timp ce se confruntă cu părintele de același sex pentru a proteja relația (complexul Oedip). S-a crezut că această atracție sexuală interzisă s-a tradus în căutarea calităților unui partener care reflectă calitățile părintelui de sex opus. De exemplu, primul „iubit” al unui băiat este mama lui, iar atunci când va creşte şi va decide să aleagă un partener romantic, amintirea mamei va crea dorința de a găsi pe cineva la fel ca ea.

Teoria ataşamentului

Din punct de vedere evolutiv, sistemul de ataşament este conceput pentru a promova supraviețuirea prin menținerea proximității între părinți și copii. Din punct de vedere psihologic, apropierea reduce frica, anxietatea și alte forme de suferință aferente, permițând indivizilor să se angajeze în alte sarcini de viață. Pe măsură ce oamenii se dezvoltă, acumulează o experienţă mentală a succesului lor în obținerea apropierii şi a confortului ȋn relaţie cu figurile de atașament, începând cu părinții și continuând cu prietenii apropiați și partenerii romantici.

Există patru stiluri de atașament ȋntr-o relaţie:

 1. Stil de ataşament sigur (dragoste stabilă). Persoana este confortabilă cu apropierea și intimitatea emoțională în relații; este capabilă să stabilească limite sănătoase, adecvate și rezonabile atunci când este necesar; tinde să aibă o percepție favorabilă a relațiilor și a interacțiunilor personale; este mai probabil să facă faţă cu bine dificultăților interpersonale.
 2. Stil de atașament anxietate-preocupare (dragoste instabilă). Persoana cu acest stil de ataşament este ȋnclinată să se simtă mai puțin sigură în privința relațiilor; manifestă ȋn relaţie, posesivitate, gelozie, control, schimbări de dispoziție, obsesivitate; necesită mângâiere, afectivitate și validare constantă pentru a se simți în siguranță și acceptată.
 3. Stil de atașament evitare-respingere (dragoste absentă și/sau îndepărtată). Persoana este autosuficientă, independentă comportamental și emoțional; evită intimitatea adevărată; doreşte libertatea fizică și emoțională; prioritățile din viață înlocuiesc adesea relațiile interpersonale; poate avea probleme de angajament ȋntr-o relaţie.
 4. Stil de atașament evitare-teamă (frică de dragoste și/sau dragoste dureroasă). Persoana cu acest stil de ataşament a trăit experienţe de viaţă dureroase (abandon sau abuz); doreşte intimitatea, dar rezistă simultan; ȋn situaţii de iubire se teme de anihilare, fizică și/sau emoțională; trăieşte multe conflicte interioare; se simte mai puțin sigură în privința relațiilor; poate avea probleme de angajament ȋntr-o relaţie.

Teoria ataşamentului susţine următoarele ipoteze: Un model de atașament stabil/securizat în atașamentele timpurii ale copilăriei, continuă să funcționeze ca model de lucru pentru relațiile de la vârsta adultă. Stilul de atașament determină modul ȋn care o persoană ȋşi selectează partenerul, dar şi modul ȋn care relaţia se va dezvolta ȋn timp sau se va termina. Indivizii preferă partenerii cu un stil de atașament similar sau un stil de atașament complementar.

Teoria sociobiologică

Teoria sociobiologică este concentrată exclusiv pe urmași. Această teorie susține că tendințele comportamentale, caracteristicile fizice și caracteristicile personalității care ne promovează șansele de a supraviețui și reproducere devin dezirabile pentru noi. În acest sens, bărbații caută femei tinere, sănătoase și atractive, care vor produce copii sănătoși și vor avea grijă de ei. De asemenea, ei caută femei conservatoare sexual, pentru a atenua riscul creșterii urmașilor unui alt bărbat. Pe de altă parte, femeile caută bărbați puternici sănătoși, care să o protejeze pe ea și pe copil și bărbați ambițioși cu statut social și economic ridicat. Statutul social și economic reprezintă capacitatea unui bărbat de a investi resurse într-un copil. Sociobiologia spune că bărbații sunt atrași de femeile frumoase mai tinere (față simetrică, șolduri largi, trăsături asociate cu tinereţea etc.), iar femeile sunt atrase de bărbați cu bani, statut și aspect masculin (umeri largi, maxilar puternic, voce profundă).

Teoria rolului social

Teoria rolului social susține că procesele sociale, mai degrabă decât cele biologice dictează alegerile noastre. Conform acestui argument, regulile de selecție a partenerului sunt dictate de rolurile pe care femeile și bărbații le ocupă în societate. Femeile sunt atrase de bărbați cu putere și bani, deoarece societatea limitează accesul acestora la poziţii de putere şi capacitate de a câștiga bani. De asemenea, această teorie arată faptul că dacă rolurile şi normele sociale se schimbă, atunci preferinţele oamenilor în căutarea unui partener se vor schimba ȋn aceeaşi măsură. Dacă mâine, majoritatea pozițiilor de putere și bani se vor adresa femeilor, atunci statutul și bogăția unui bărbat vor conta mult mai puțin pentru femei, în timp ce frumusețea şi tinerețea masculină pot deveni mai importante.

Studiile realizate până ȋn prezent au identificat destul de clar aspectele generale care ne atrag şi care declanşează procesul de alegere a unui partener de cuplu. Acestea sunt:

 • Atracție fizică

Oamenii sunt puternic influențați, cel puțin în întâlnirile inițiale, de atractivitatea fizică a unui posibil partener. Persoanele atractive fizic sunt, de asemenea, văzute ca având o varietate de caracteristici pozitive. De exemplu, oamenii mai atrăgători sunt văzuți ca fiind mai sociabili, altruiști și inteligenți decât omologii lor mai puțin atractivi. Tipare similare au fost găsite în raport cu contextele online. Persoanle considerate mai atractive pe baza fotografiilor lor de pe site-ul de întâlniri online sunt, de asemenea, apreciate ca având profiluri mai pozitive în ceea ce privește conținutul textului. Persoanele atractive au, de asemenea, mai multe opțiuni de parteneri de sex şi au mai multe șanse să li se ofere locuri de muncă. Există des ȋntâlnită convingerea că atractivitatea externă semnifică calități interne pozitive. Atractivitatea fizică pare a fi un avantaj important ȋn viață. În special în întâlnirile inițiale, oamenii sunt puternic influențați de atractivitatea fizică a celeilalte persoane.

 • Asemănare

Atractivitatea fizică deşi este o variabilă importantă, este doar o primă etapă ȋn dezvoltarea unei relaţii apropiate cu o altă persoană. Pentru a dezvolta o relaţie mai stânsă, vom începe să comunicăm, să ne împărtășim valorile, convingerile și interesele noastre și să începem să stabilim dacă suntem compatibili. Compatibilitatea creşte plăcerea şi stimulează continuarea comunicării. Relațiile sunt mai susceptibile să se dezvolte și să fie menținute în măsura în care partenerii împărtășesc caracteristici comune: vârsta, educația, rasa, religia, nivelul de inteligență și statutul socio-economic, valori și credințe. Asemănarea duce la atracție din mai multe motive. Un motiv ar fi că similitudinea face lucrurile mai ușoare. Ne este mai ușor să comunicăm cu o persoană care vorbește pe „limba noastră” şi ne împărtășește valorile şi credinţele. Un alt mare beneficiu de a împărtăși credințele și valorile este acela de a putea face o predicţie privind comportamentul şi atitudinile celuilalt. Ne este mai uşor să avem ȋncredere ȋn cineva care reacţionează asemănător la evenimente viitoare. Al treilea motiv este că iubind pe cineva asemănător nouă, ne simţim validaţi şi confirmaţi din punct de vedere psihologic. Asemănare este fără îndoială cea mai puternică variabilă care guvernează procesul de alegere a unui partener de cuplu. Avem tendința să ne placă oamenii care ne împărtășesc valorile și credințele noastre, atât pentru că similitudinea face lucrurile mai ușoare, cât și pentru că similitudinea consolidează valorile și credințele noastre.

 • Personalitate și caracter

Cercetările asupra factorilor de personalitate implicaţi ȋn alegerea unui partener au identificat doi factori de personalitate care sunt considerați de dorit: competența și căldura. Oamenii competenți, adică inteligenți și pricepuți social sunt considerați mai atractivi. Oamenii amabili cu o personalitate caldă sunt, de asemenea, mai atractivi. Cald și înțelept este o pereche câștigătoare în procesul de selecţie şi alegere a unui partener. De asemena, există mai multe caracteristici ale personalității care indică o atractivitate mai scăzută și chiar o probabilitate mai mare de rupere a relaţiei. Caracteristicile nedorite ale personalității în relații sunt: Agreabilitate scăzută (un partener care găsește întotdeauna ceva de argumentat, ȋncăpăţânat, orgolios şi competitiv); Controlul slab al impulsurilor (un partener care are probleme legate de controlul furiei și este predispus la agresiune și violență); Hipersensibilitate (un partener care se simte uşor rănit, chiar ȋn privinţa unor aspecte minore, pe care le exagerează ȋn direcţia negativă; hipersensibilitatea duce la o lipsă de comunicare și la izolare); Nevoia de control excesiv (un partener nesigur care tinde să fie gelos şi controlează excesiv); Narcisism (un partener concentrat doar pe sine şi nevoile sale, care nu investeşte ȋn relaţie); Abuzul de substanțe (orice tip de abuz de substanțe, alcool, droguri va conduce mai devreme sau mai târziu la probleme severe ȋn relaţia de cuplu).

 • Expunerea și proximitatea

Oamenii tind să se familiarizeze mai bine și să se îndrăgostească unul de celălalt atunci când situația socială îi aduce în contact repetat. Cu cât petrecem mai mult timp cu cineva, cu atât sunt mai mari șansele ca persoana respectivă să ne placă. Simplul efect de expunere se referă la tendința noastră de a prefera stimuli pe care i-am văzut frecvent. Expunerea simplă poate avea o bază evolutivă. Avem o frică inițială față de necunoscut, dar pe măsură ce lucrurile devin mai familiare, acestea produc sentimente mai pozitive și situaţia pare mai sigură. Atunci când stimulii sunt oameni, poate exista un efect suplimentar: oamenii cunoscuți sunt mai degrabă văzuți ca făcând parte din grupul nostru identitar (avem aceeaşi cultură, sistem de valori etc.), iar acest lucru ne poate determina să ne placă și mai mult.  De asemenea, cei mai mulți dintre oameni aleg un partener de relaţie care locuieşte aproape, pentru că distanţa fizică poate fi un obstacol important atunci când avem nevoie de contact fizic şi timp petrecut ȋmpreună. Relațiile la distanţa sunt mai greu de hrănit și supraviețuiesc mult mai rar. Expunerea și proximitatea sunt motivele pentru care multe persoane stabilesc relaţii la locul de muncă sau la şcoală. Ȋn multe situaţii, contactul fizic zilnic transformă persoanele străine ȋn prieteni sau parteneri de cuplu.

Ce ne motivează să intrăm ȋntr-o relaţie romantică nu corespunde ȋntotdeauna cu alegerea unui partener de lungă durată.

Ȋnțelegem destul de bine mecanismele generale pe care oamenii le folosesc pentru a identifica un posibil partener: aspectul fizic, asemănarea, personalitatea și proximitatea. În schimb, nu există încă un răspuns clar legat de „selecția finală”: cum alegem dintr-un grup de candidaţi potriviţi, doar unul, pentru a forma o relaţie de lungă durată.

Când vine vorba de “selecţia finală” teoria ȋn multe cazuri este confirmată parţial, existând şi alţi factori care ne motivează alegerea.

De exemplu, cercetările ȋn domeniu au arătat că, ȋn general, femeile acordă mai multă importanță statutului socio-economic decât iubirii romantice. De asemenea, femeile preferă stabilitatea emoțională decât aspectul atractiv fizic și preferă un partener inteligent. Statutul, stabilitatea emoțională și inteligența sunt caracteristici mai puțin importante pentru bărbați atunci când caută un partener pe termen lung. Bărbații subliniază valoarea frumuseții externe, tinerețea, sănătatea fizică și dorința pentru copii. În plus, studiile indică faptul că femeile sunt mai selective și mai exigente decât bărbații atunci când aleg un partener de viață. Un motiv este acela că femeile au mai multe de pierdut dacă fac o alegere proastă. Femeile sunt mai vulnerabile și, prin urmare, trebuie să fie mai prudente. Un alt motiv al selectivității feminine este faptul că aducerea pe lume a unui copil este o problemă mult mai solicitantă și cu implicaţii profunde pentru o femeie decât pentru un bărbat.

Selecţia finală a unui partener de cuplu, se dovedeşte ȋn multe cazuri un proces subiectiv care nu respectă ȋn mod necesar teoria ştiinţifică, logica raţiunii, tiparele evolutive, presiunea socio-culturală sau chiar voinţa persoanei.

Chiar dacă ne dorim ca ȋn dragoste să putem alege conştient şi raţional, așa cum spunea filozoful Blaise Pascal, inima are motive pe care rațiunea nu le înțelege.

Psiholog specialist Ionuţ Ghiugan
Psiholog clinician
Psihoterapeut

PROGRAMĂRI:
► Telefon: 0722.509.692
► E-mail: ionutghiugan@gmail.com

@|2020 Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan

Photo by 7 SeTh on Unsplash


 • 0

Perfectionism sau Tulburare obsesiv-compulsiva?

(Foto: Shutterstock.com)

Tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC) este adesea înțeleasă greșit ca o tulburare care înseamnă pur și simplu a fi perfecţionist şi orientat excesiv spre detalii.

Termenul de Tulburare obsesiv-compulsivă (TOC) este utilizat ȋn limbaj comun pentru a eticheta o persoană care acordă o atenţie excesivă şi detaliată unor activităţi rutiniere zilnice sau specifice. Multe persoane au obiceiuri ciudate (organizează hainele ȋn dulap după culoare, aşează lucrurile ȋntr-o anumită ordine, refuză să atingă uşa toaletei publice etc.) dar aceste obiceiuri nu trebuie confundate cu Tulburarea obsesiv-compulsivă. O persoană cu TOC, de exemplu, trebuie să se spele în mod repetat pe mâini până când sângerează și continuă să facă acest lucru fără să înțeleagă de ce.

Simptomele TOC sunt caracterizate prin gânduri obsesive asociate adesea cu acţiuni compulsive.

Gândurile obsesive sunt intruzive (apar pe neaşteptate, sunt nedorite sau ȋmpotriva voinţei persoanei), nu pot fi controlate și afectează funcţionalitatea individului prin faptul că interferează negativ cu viaţa de zi cu zi. Cele mai frecvente gânduri obsesive sunt centrate pe:

 • Ideea de contaminare (de exemplu, să ia un microb periculos sau o boală extrem de gravă prin atingerea unor obiecte sau contact cu alte persoane; sau individul cu TOC să contamineze alte persoane);
 • Ȋndoieli persistente (de exemplu, să se întâmple ceva foarte grav din cauză că nu a verificat cu atenție ușa de la intrare, întrerupătoarele din casă, robinetul de gaz etc.);
 • Nevoia de ordine, curăţenie şi simetre (de exemplu, aranjarea unor obiecte ȋntr-o anumită ordine sau după un anumit criteriu etc.);
 • Impulsuri agresive sau reprobabile (de exemplu, să strige ceva obscen într-o biserică, să facă un act de cruzime, să-şi facă rău singur etc.);
 • Imagini sau idei de natură sexuală (de exemplu, imagini care implică acte sexuale nepotrivite sau agresive).

Acţiunile compulsive sunt comportamente repetitive prin care persoana cu TOC reduce anxietatea şi ȋncearcă să ȋndepărteze din minte gândurile obsesive. Compulsiile sunt văzute ca o formă de protecţie. Astfel prin comportamentul compulsiv sau printr-un ritual, individul crede că poate impiedica producerea unui eveniment ȋngrozitor.Cele mai frecvente compulsii sunt legate de:

 • Spălarea excesivă a mâinilor, a propriului corp sau a unor obiecte;
 • Număratul exagerat a unor obiecte sau a unor activități;
 • Aranjatul/rearanjatul obiectelor într-o anumită configurație;
 • Verificări repetate si exagerate (de exemplu, dacă a ȋnchis uşa sau robinetul de gaz, dacă a scos din priză fierul de călcat; dacă nu a comis acte necugetate – nu a făcut un accident rutier sau nu a făcut rău unei persoane;
 • Comportamente superstițioase.

TOC poate fi însoțită şi de alte afecțiuni de sănătate mintală: ticuri, tricotilomania (dorinţa patologică şi obsesivă a unei persoane de a-şi smulge părul), tulburarea dismorfică a corpului, tulburare de panică, anxietate socială, anxietate generalizată, depresia, tulburare bipolară, tulburări de consum de droguri, ADHD.

Multe persoane care suferă de Tulburare obsesiv-compulsivă (TOC) nu spun nimănui (inclusiv medicilor sau familiei) despre situaţia lor şi suferinţa cu care se confruntă. Ştiu că ceea ce li se întâmplă este anormal și se tem că vor pierde relaţia sau locul de muncă sau vor ajunge ȋntr-un spital de psihiatrie.

Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă (OCPD) este adesea confundată cu TOC, dar există diferențe majore care pot fi necunoscute publicului larg.

O persoană cu Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă (OCPD) poate fi descrisă ca fiind perfecționistă  sau ca cineva care acordă o atenție excesivă detaliilor. Individul nu este deranjat de aceste acţiuni, apreciază gândurile sale ca fiind normale şi raţionale, chiar utile ȋn anumite situaţii.

În general, persoanele cu OCPD nu cred că  au o problemă, în timp ce persoanele cu TOC sunt conștiente că gândurile și acțiunile lor sunt anormale sau iraționale.

O persoană cu Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă (OCPD) prezintă un stil rigid şi dependent de reguli şi valori stricte. Relaţiile umane sunt caracterizate prin răceală. Datoria trece ȋnaintea tuturor, iar plăcerea şi calitatea vieţii vor fi sacrificate pe altarul performanţei. Căutarea perfecţiunii şi frica de a nu greşi conduc la o funcţionare rigidă, sterotipă şi lipsită de veselie. Comportamentul se traduce prin aplicarea fără nuanţe a regulilor sau procedurilor şi prin controlul permanent al activităţi persoanle şi al celorlalţi.

Problema cea mai frecventă cu care se confruntă persoanle cu Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă (OCPD) este o formă de anxietate. Perfecţionismul, rigiditatea şi comportamentul domiat de reguli le predispune la anxietate cronică. Ruminează asupra propriei performanţe, se ȋntreabă dacă acţionează destul de bine sau dacă greşesc, ceea ce duce la nehotărâre şi procrastinare. O altă probplemă comuna este depresia. Persoanele cu OCPD trăiesc ȋn general o viaţă plictisitoare, lipsită de satisfacţie şi suferă de forme uşoare de depresie cronică.

Tratamentul pentru Tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC) şi Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă (OCPD) este similar prin faptul că ambele necesită psihoterapie. Pentru persoanele cu TOC scopul principal al terapiei este legat de  însușirea unor modalități de control a anxietății fără a da curs compulsiilor. În schimb, tratamentul persoanelor cu OCPD are ca scop furnizarea de instrumente pentru a-și exprima sentimentele şi a înlocui intelectualizarea emoțiilor.

Psiholog specialist Ionuţ Ghiugan
Psiholog clinician – Psihoterapeut

PROGRAMĂRI:
► Telefon: 0722.509.692
► E-mail: ionutghiugan@gmail.com
@|2020 Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan


 • 0

Ce presupune evaluarea clinică şi diagnosticarea psihologică la copii şi adolescenţi

Fie că doresc sfaturi de parenting adaptate la nevoile copiilor lor, fie că vor doar să afle cât de inteligenţi sunt puştii sau solicită o evaluare pe anumite cerinţe stipulate în recomandarea pe care au primit-o de la un medic interesat de dezvoltarea comportamentală sau cognitivă a copilului sau adolescentului, evaluarea clinică şi psihodiagnosticarea făcute de un psiholog sunt cheia răspunsului la aceste nevoi.Din proprie iniţiativă sau la recomandarea unui medic care are nevoie de profilul psihologic al copilului, se întâmplă ca părinţii să ajungă cu fiii sau fiicele lor, la diferite vârste, în cabinetul unui psiholog.

Înainte de a face pasul propriu-zis este de preferat ca părinţii să discute, separat, cu psihologul, înainte de a duce copilul la evaluarea propriu-zisă, pentru a-i furniza specialistului infiormaţiile de care dispun, informaţii care ar putea fi peste capacitatea de înţelegere a copilului şi care l-ar putea bulversa. Evaluarea clinică trebuie, de asemenea, precedată de o pregătire sumară a copilului pentru şedinţele prin care va trece şi de o încurajare în ideea obţinerii de către psiholog a unor răspunsuri sincere, cu asigurarea că, indiferent de răspunsuri, şedinţele nu vor avea consecinţe nedorite pentru copil. Abia ulterior începe evaluarea.

„Există două obiective ale evaluării. Primul este acela de a furniza un profil psihologic plecând de la evaluarea următoarelor dimensiuni: nivel cognitiv (QI), semne şi simptome ale principalelor tulburări psihice (depresie, anxietate, ADHD – deficit de atenţie/hiperactivitate, tendinţe obsesiv-compulsive, probleme de conduită, comportamente disruptive etc.), patternuri emergente de personalitate, competenţe sociale şi academice, strategii de coping. Al doilea este acela de a furniza asistenţă de specialitate pentru a ȋnţelege cât mai bine modul de funcţionare a copilului/adolescentului ȋn plan psihologic şi comportamental”, explică psihologul Ionuţ Ghiugan.

În funcţie de motivele pentru care este solicitată consultaţia psihologică, specialistul recurge la anumite instrumente şi proceduri. Procesul de evaluare se derulează, de obicei, pe durata a trei şedinţe de aproape o oră, organizate sub formă de: interviu clinic, administrare teste, concluzii şi recomandări de specialitate.

 „Ȋn procesul de evaluare sunt utilizate instrumente psihologice standardizate şi validate ştiinţific adaptate cultural şi normate pe populaţia din România care oferă o cunoaştere validă a factorilor psihologici care contribuie la starea de sănătate mintală şi funcţionarea adaptativă. Ȋn urma evaluării se formulează un psihodiagnostic ȋn cazul problemelor de sănătate mintală, se identifică ariile problematice, vulnerabilităţi şi factorii de risc, se pun bazele privind pregătirea unor programe particularizate de intervenţie (psihoterapie)”, mai spune cunoscutul psiholog.

Rezultatele se comunică într-un raport psihologic numit “Raport de evaluare clinică şi psihodiagnostic”. Psihologul este şi cel care stabileşte un plan de intervenţie particularizat. De obicei, în pachetul de evaluare clinică şi psihodiagnostic copii şi adolescenţi nu sunt incluse servicii de consiliere psihologică sau psihoterapie de care copilul sau adolescentul ar putea avea nevoie, acestea urmând a fi accesate separat, după evaluare, plecând tocmai de la planul de intervenţie particularizat.

Citeste mai mult: www.adevarul.ro
Foto: Shutterstock

PROGRAMĂRI:
► Telefon: 0722.509.692
► E-mail: ionutghiugan@gmail.com


 • 0

Cum ne transformă în claustrofobi traumele copilăriei

Category : Psihologie clinică

Claustrofobia nu este un moft, ci o tulburare chinuitoare care le dă celor cu o asemenea problemă stări de frică, leşin şi pierderea controlului. Teama iraţională de a rămâne blocaţi în spaţii strâmte are legătură cu experienţele copilăriei şi adolescenţei şi este declanşată de o serie de situaţii sau stimuli. Un lift aglomerat, o cameră fără ferestre, călătoria cu avionul ori metroul sau chiar o haină mai strânsă la gât sunt situaţii şi stimuli care pot declanşa claustrofobia.

“Claustrofobia se defineşte ca o tulburare anxioasă: persoanele care suferă de această tulburare prezintă o teamă iraţională de a rămâne blocaţi în spaţii mici sau închise. Oamenii care suferă de claustrofobie pot experimenta atât simptome fizice, cât şi simptome psihologice: anxietate şi panică, frisoane, dificultăţi de respiraţie, dureri în piept sau dureri de cap, ameţeli, senzaţie de leşin, teama de a-şi pierde controlul, sentimentul că spaţiul se îngustează tot mai mult”, explică, pentru Adevărul, psihologul Ionuţ Ghiugan.

Asocierea cu experienţe traumatizante mai vechi. Persoanele care suferă de claustrofobie asociază locurile înguste cu pericole iminente. Legăturile care se fac astfel sunt, de cele mai multe ori, consecinţe ale unui eveniment traumatic din copilărie. Spre exemplu, persoanele care în copilărie au stat, chiar şi pentru puţin timp, închise într-un dulap sau într-o cutie din care n-au mai putut ieşi, sau care, aflate într-o peşteră, n-au mai reuşit să găsească drumul înapoi, prezintă riscul de a dezvolta mai târziu claustrofobie. Iar exemplele nu sunt singulare. Tulburarea poate apărea oricând.

“Claustrofobia este, în general, rezultatul unei experienţe traumatice din trecutul persoanei (de obicei, din copilărie sau adolescenţă). Experienţele trăite au determinat asocierea unor spaţii închise sau mici cu sentimentul de panică şi de pericol iminent. De asemenea, comportamentul moştenit de la părinţi sau alte persoane semnificative reprezintă o cauză întâlnită în acest tip de fobie (de exemplu, o persoană claustrofobică are un copil, copilul observă comportamentul mamei şi dezvoltă aceeaşi frică)”, mai spune psihologul Ionuţ Ghiugan.

Claustrofobia duce la izolare şi depresie. Frica de spaţii înguste, teama de a nu avea scăpare din locuri strâmte provoacă, frecvent, atacuri de panică. Netratată, această tulburare poate duce la depresie.

“Claustrofobia poate avea efecte sociale şi psihologice intens negative, deoarece persoana evită o gama largă de situaţii în care ea crede că va experimenta un atac de panică, ceea ce duce la izolare şi depresie”, explică renumitul psiholog.

Cum se tratează această tulburare. Veştile bune vin tot de la psihologi: există soluţii pentru temerile distorsionate asociate cu frica, soluţii care pot diminua anxietatea.

“Primele simptome ale claustrofobiei se dezvoltă, de obicei, în timpul copilăriei sau în adolescenţă, iar în anumite cazuri acestea pot dispărea la vârsta adultă. În cazul în care aceste simptome nu dispar, tratamentul de specialitate este necesar, mai ales dacă simptomele interferează semnificativ cu viaţa de zi cu zi a persoanei. Psihoterapia este unul dintre cele mai eficiente tratamente în cazul claustrofobiei. În procesul terapeutic, clientul descrie situaţia care provoacă teamă sau frică. Împreună cu psihoterapeutul învaţă noi modalităţi adaptative de a interpreta stimulii fobici şi a gestiona situaţiile care generează anxietate şi determină comportamentul de evitare”, explică, pentru Adevărul, cunoscutul psiholog.

Psihoterapia îi ajută pe claustrofobi să evite gândurile anxiogene, să menţină sub control nivelul anxietăţii şi, în final, să se elibereze de această frică iraţională.

Aricol publicat în: www.adevarul.ro

PROGRAMĂRI:
► Telefon: 0722.509.692
► E-mail: ionutghiugan@gmail.com

@|2019 Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan


 • 0

FOTO Selfie, „oglinda“ crăpată a generaţiei crescute în faţa televizorului şi calculatorului

Popularitatea pozelor de tip selfie în rândul utilizatorilor de reţele sociale poate lua forme obsesive. Este şi cazul puştiului american care a încercat să se sinucidă pentru că nu reuşea să obţină selfiul perfect, o formă de narcisism digital ce poate duce la tulburări mintale.

Psihologul Ionuţ Ghiugan consideră selfie o formă de narcisism digital care ascunde dorinţa de a fi validaţi de ceilalţi şi de a ne menţine o imagine de sine pozitivă. Pe de altă parte, psihoterapeutul este de părere că în ultimii 20 de ani, cultura modernă, prin intermediul factorilor care o întreţin şi o promovează, ca mass-media şi internetul, a reuşit cu succes să reinventeze într-o anumită măsură nevoile şi trebuinţele noastre, precum şi modul în care ne adaptăm acestora. Valorile pervertite ale narcisiştilor digitali.

„Într-o societate globalizată, bazată pe consum şi uniformitate, piramida trebuinţelor umane a fost simplificată. Aspectul fizic si puterea de cumpărare devin valori absolute ale succesului şi perfomanţei individului. În acest nou mediu cultural, preocuparea pentru aspectul fizic se transformă într-un comportament constant şi foarte important. Noua filozofie de viaţă a generaţilor «crescute şi educate în spatele unui ecran» se bazează pe raţionamente simpliste de genul: dacă am un corp perfect, voi fi adimirat şi apreciat; dacă am suficiente resurse financiare, pot să cumpar orice; dacă arăt bine şi am bani, voi avea succes în viaţă“, spune psihologul.

Astfel, nevoile şi trebuinţele noastre normale şi definitorii – nevoia de comunicare şi apartenenţa la grup, nevoia de a ne exprima personalitatea, propriile nevoi şi dorinţe – sunt filtrate în prezent printr-un nou sistem normativ şi valoric care are în slujba sa un adevărat “arsenal tehnologic”, observă Ionuţ Ghiugan.

De aceea, noul tip de interacţiune socială online, impersonală, lipsită de intimitate şi interacţiune directă, încurajează şi menţine un comportament de tip narcisist orientat excesiv spre aspectele de ordin fizic. În opinia psihologului, pozele de tip “selfie” nu reprezintă doar o modă sau un trend, ci o metodă neautentică de a ne ancora la valorile şi cerinţele mediului în care trăim.

“Dacă nu reuşim să construim relaţii interumane funcţionale din care să primim afecţiune şi iubire, ne întoarcem într-un mod regresiv asupra propriei persoane ca obiect şi mijloc pentru a ne satisface nevoile şi trebuinţele. Narcisismul digital transpune într-o forma tehnologizată dorinţa noastră de a fi validaţi de ceilalţi şi de a menţine o imagine de sine pozitivă”, adaugă specialistul. “Sindromul urâţeniei” Pe de altă parte, persoanele care dezvoltă o adevărată dependenţă şi obsesie pentru autoportretul digital, au în spate un istoric încărcat de probleme psihologice legate de stima de sine sau, mai grav, tulburări psihice, subliniază Ghiugan. Relaţia interumană mediată de tehnologie şi ridicarea aspectului fizic la nivel de valoare absolută ne influenţează în mod diferit pe fiecare, în funcţie de nivelul de maturitate emoţională, intelectuală şi de vulnerabilităţile psihologice care există în orice individ.

Tulburarea disformică a corpului (numită popular şi „sindromul urâţeniei“- n.r.), diagnosticul pus tânărului american Danny Bowman, care ajunsese să-şi facă 200 de selfie-uri pe zi, se referă la preocuparea exagerată pentru un defect presupus sau exacerbat legat de aspectul fizic, „tulburare care se corelează cel mai bine cu comportamentul de tip selfie dus la extreme şi generalizat“, mai explică psihologul.

Însă nu este singura tulburare care este vulnerabilă la acest comportament, avertizează Ghiugan. Danny Bowman, băiatul care a încercat să se sinucidă pentru că nu era mulţumit de felul în care arăta în sutele de selfie-uri pe care le făcea într-o singură zi. Personalităţile de tip borderline sau narcisist, prin imaginea de sine nevalidată sau în continuă nevoie de confirmare, se regăsesc în rândul celor care folosesc autoporteretul digital pentru a-şi menţine în mod neautentic echilibrul interior. Cu toţii căutăm aprobarea şi relaţia cu celălalt, însă conectarea şi validarea socială nu poate fi benefică pentru fiinţa umană decât în relaţii directe interumane, bazate pe intimitate, emoţii şi sentimente profunde, precum iubire, empatie, respect etc., conchide psihoterapeutul.

Danny Bowman, în vârstă de 19 ani, este primul caz semnalat de persoană „dependentă de selfie“. Acesta a povestit în mai multe emisiuni de televiziune difuzate în SUA că pierdea şi câte zece ore pe zi cu iPhone-ul în mână. Căutam constant să fac selfie-ul perfect şi când mi-am dat seama că nu pot am vrut să mor. Mi-am pierdut prietenii, şcoala, sănătatea şi aproape şi viaţa, s-a confesat băiatul. Problemele adolescentului s-au agravat începând cu anul 2011, la scurt timp după ce a fost refuzat la o selecţie organizată de o agenţie de fotomodele. Deprimat şi convins că aspectul său fizic lasă de dorit, Danny a început să-şi facă sute de selfiuri pe zi, dar nemulţumirea constantă l-a determinat recurgă la un gest extrem: a luat un pumn de medicamente.

Articol publicat în: www.adevarul.ro

PROGRAMĂRI:
► Telefon: 0722.509.692
► E-mail: ionutghiugan@gmail.com

@|2019 Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan