Supervizarea profesională în psihologie clinică

 • 0

Supervizarea profesională în psihologie clinică

Category : Cursuri

Activitatea de supervizare:

 • Supervizarea profesională se desfăşoară ȋn cadrul Cabinetului Individual de Psihologie Ghiugan Ionuţ, conform normelor Colegiul Psihologilor din România şi se adresează psihologilor clinicieni ȋn supervizare.

Derularea programului:

 • Supervizare individuală: şedinţe lunare, organizate individual.
 • Durata supervizării: 2 ani /100 de ore.

Practica supervizată oferă oportunitatea integrării ştiinţei (teorii şi concepte de bază specifice psihologiei clinice predate ȋntr-o manieră didactică) cu practica (cunoaşterea bazată pe experienţă a specialistului) ca metodă esenţială prin care psihologul supervizat să dobândească abilităţi profesionale.

 • Un aspect important urmărit ȋn abordarea şedinţelor de supervizare este accentul pus pe latura practică şi interactivă a activităţilor desfăşurate.
 • Ȋn acest sens, transmiterea de informaţii de specialitate se realizează prin exemple concrete, iar activităţile practice au o pondere semnifictativă: administrarea instrumentelor de evaluare şi psihodiagnostic, conceptualizarea cazului si redactarea raportului de evaluare clinică, prezentarea şi analiza de studii de caz reprezentative, conceperea de planuri de intervenţie şi recomandări.
 • Pentru finalizarea supervizării profesionale, psihologul clinician ȋn supervizare trebuie să deţină cunoştinţe fundamentale de psihologie clinică, să demonstreze ȋn practică că are abilităţile necesare pentru a efectua evaluări, psihodiagnoză şi pentru a oferi servicii de intervenţie în limitele competenței psihologului clinician.

Sarcinile şi obiectivele supervizării profesionale:

 • Dobândirea şi consolidarea cunoștințelor privind standardele etice, cerințele legale și practicile profesionale ȋn psihologia clinică, bazele teoretice ale psihologiei clinice, psihopatologia copilului şi adultului;
 • Dezvoltarea unui repertoriu adecvat de cunoştinţe şi abilităţi privind evaluarea clinică, psihodiagnosticul şi intevenţia psihologică de bază;
 • Formarea abilităţilor de a utiliza ȋntr-o manieră optimă şi validă instrumente de evaluare şi psihodiagnostic specifice psihologie clinice;
 • Dezvoltarea identităţii profesionale şi a rezilienţei profesionale.

Pe parcursul activităţii de supervizare profesională se oferă:

 • Cunoştinte şi informaţii solide de psihologie clinică cu scopul utilizării lor ȋn activitatea practică;
 • Transmiterea experienţei profesionale prin prezentarea şi analiza de studii de caz reprezentative;
 • Materiale de specialitate, teste şi instrumente pentru a fi utilizate ȋn practica didactică;
 • Asistarea ȋn procesului clinic decizional, ȋn elaborarea documentelor profesionale specifice activității psihologului  clinician (realizarea rapoartelor de evaluare clinică și psihodiagnostic, avize psihologice etc.);
 • Sprijin ȋn realizarea rapoartelor de evaluare psihologică pentru schimbarea de treaptă.

Informaţii si înscrieri:
Ionut Ghiugan – Psiholog clinician specialist, supervizor, psiholog expert
Telefon: 0722 50 96 92; E-mail: ionut.ghiugan@gmail.com
www.expertizapsihologicajudiciara.ro

Imagine de Gerd Altmann de la Pixabay

@|Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan