Supervizarea profesională în psihologie clinică

 • 0

Supervizarea profesională în psihologie clinică

Category : Cursuri

În ce situaţii am nevoie de „supervizare profesională”?

 • Conform reglementărilor Colegiului Psihologilor din România (Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4 din 2019), în vederea atestării profesionale Nivel I de specializare – practicant, regim exercitare – autonom, psihologul practicant în supervizare trebuie să efectueze supervizare profesională în specialitatea dorită.
 • Supervizare profesională este considerată esenţială atât în formarea profesională inițială a psihologilor, cât şi pentru formarea continuă şi creșterea nivelului de calitate în practica ulterioară a psihologilor. Din această perspectivă, supervizarea profesională se poate derula şi după obţinerea dreptului de liberă practică în regim de autonomie profesională. Astfel, după obţinerea dreptului de liberă practică în regim de autonomie profesională, psihologul poate participa la activități asimilabile supervizării profesionale pe tot parcursul activităţii profesionale, această activitate fiind apreciată ca având o importanță deosebită în dezvoltarea profesională a psihologilor.

Care sunt obiectivele programului de supervizare în specialitatea psihologie clinică?

 • Dobândirea şi consolidarea cunoștințelor privind standardele etice, cerințele legale și practicile profesionale ȋn psihologia clinică, bazele teoretice ale psihologiei clinice, psihopatologia copilului şi adultului.
 • Dezvoltarea unui repertoriu adecvat de cunoştinţe şi abilităţi clinice privind evaluarea clinică, psihodiagnosticul şi intevenţia psihologică de bază.
 • Formarea abilităţilor de a utiliza ȋntr-o manieră optimă şi validă instrumente de evaluare şi psihodiagnostic specifice psihologiei clinice.
 • Dezvoltarea identităţii profesionale şi a rezilienţei profesionale.

De ce să aleg acest program de supervizare profesională în specialitatea psihologie clinică?

 • Acest program de supervizare oferă oportunitatea integrării cunoașterii științifice (teorii şi concepte de bază specifice psihologiei clinice) cu practica de specialitate, ca metodă esenţială prin care psihologul supervizat să dobândească abilități profesionale.
 • Transmiterea de informații de specialitate se realizează prin exemple concrete, iar activitățile practice au o pondere semnificativă (administrarea instrumentelor de evaluare şi psihodiagnostic; conceptualizarea cazului si redactarea raportului de evaluare clinică; prezentarea şi analiza de studii de caz reprezentative; conceperea de planuri de intervenție şi recomandări de specialitate).
 • Pe parcursul activităţii de supervizare profesională se oferă: cunoştinţe şi informaţii solide de psihologie clinică cu scopul utilizării lor ȋn activitatea practică; materiale de specialitate, teste şi instrumente pentru a fi utilizate ȋn practica didactică; asistarea ȋn procesului clinic decizional, ȋn elaborarea documentelor profesionale specifice activității psihologului clinician (realizarea rapoartelor de evaluare clinică și psihodiagnostic, avize psihologice etc.); transferul în practică al rezultatelor cercetării în specialitate.

Care este durata programului de supervizare în specialitatea psihologie clinică?

 • Conform reglementărilor Colegiului Psihologilor din România (Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4 din 2019) psihologul practicant are obligația de a efectua un număr minim de 100 de ore de supervizare profesională a practicii derulate, eșalonate pe durata a 2 ani.
 • Pentru psihologii care obțin atestat de liberă practică în două specialități, pentru cea de-a doua specialitate durata obligatorie minimală a supervizării se poate reduce la jumătate, cu condiția ca ambele specialități să aparțină aceluiași domeniu larg de specializare.

Unde se desfăşoară ședințele de supervizare?

 • Supervizarea profesională se desfășoară ȋn cadrul Cabinetului Individual de Psihologie Ghiugan Ionuţ, conform normelor Colegiul Psihologilor din România.
 • Activitatea profesională este supervizată de psiholog Ionuț Ghiugan – psiholog clinician specialist, supervizor, psiholog expert.
 • Ședinţele de supervizare se organizează lunar, forma de organizare fiind individuală sau în grup (maxim 8 persoane).

Cum mă înscriu în acest program de supervizare?

 • Pentru informații suplimentare şi înscrieri apelaţi numărul de telefon 0722 50 96 92  sau transmiteți un mesaj la adresa de e-mail: ionutghiugan@gmail.com (Ionuț Ghiugan – psiholog clinician specialist, supervizor, psiholog expert).

www.expertizapsihologicajudiciara.ro

Imagine de Gerd Altmann de la Pixabay

@|Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan