Category Archives: Cursuri

 • 0

Intervizarea profesională în Expertiza psihologică judiciară

Category : Cursuri

Activitatea de intervizare:

 • Se adresează psihologilor clinicieni specializaţi în expertiza psihologică

Sarcinile şi obiectivele intervizării profesionale:

 • Obiectivul intervizării constă în identificarea de soluţii practice legate de problematica întâlnită în acest areal specific
 • Intervizarea este concepută ca o activitate profesională bazată pe un schimb de bune practici în domeniul expertizei psihologice, plecând de la experienţa profesională acumulată, rezultatele anterioare înregistrate şi literatura de specialitate

Tematica abordată:

 • Cadrul normativ privind realizarea expertizei psihologice; etapele de realizare a expertizei psihologice; realizarea raportului de expertiză psihologică
 • Expertiza psihologică a persoanelor victime ale unui accident de muncă, accident rutier sau alte situații post-traumatice
 • Expertiza psihologică a copilului și familiei în procesul de stabilire a condițiilor exercitării autorității părintești
 • Expertiza psihologică în situații de abuz sau neglijare a copilului
 • Consiliere  psihologică și intervenție de specialitate la solicitarea instanței sau a părților

Pe parcursul activităţii de intervizare profesională se oferă:

 • Cunoştinte şi informaţii solide de psihologie clinică cu scopul utilizării lor ȋn activitatea practică
 • Transmiterea experienţei profesionale prin prezentarea şi analiza de studii de caz reprezentative
 • Asistare şi ȋndrumare ȋn elaborarea documentelor profesionale specifice activității de expertiză psihihologică; alegerea metodologiei de lucru şi a celor mai eficiente tehnici şi instrumente de evaluare; sprijin ȋn procesul clinic decizional privind realizarea rapoartelor de expertiză judiciară

Informaţii si înscrieri:
Ionut Ghiugan – psiholog clinician specialist, supervizor, psiholog expert
Telefon: 0722 50 96 92
E-mail: ionut.ghiugan@gmail.com

@|Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan


 • 0

Supervizarea profesională în psihologie clinică

Category : Cursuri

În ce situaţii am nevoie de „supervizare profesională”?

 • Conform reglementărilor Colegiului Psihologilor din România (Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4 din 2019), în vederea atestării profesionale Nivel I de specializare – practicant, regim exercitare – autonom, psihologul practicant în supervizare trebuie să efectueze supervizare profesională în specialitatea dorită.
 • Supervizare profesională este considerată esenţială atât în formarea profesională inițială a psihologilor, cât şi pentru formarea continuă şi creșterea nivelului de calitate în practica ulterioară a psihologilor. Din această perspectivă, supervizarea profesională se poate derula şi după obţinerea dreptului de liberă practică în regim de autonomie profesională. Astfel, după obţinerea dreptului de liberă practică în regim de autonomie profesională, psihologul poate participa la activități asimilabile supervizării profesionale pe tot parcursul activităţii profesionale, această activitate fiind apreciată ca având o importanță deosebită în dezvoltarea profesională a psihologilor.

Care sunt obiectivele programului de supervizare în specialitatea psihologie clinică?

 • Dobândirea şi consolidarea cunoștințelor privind standardele etice, cerințele legale și practicile profesionale ȋn psihologia clinică, bazele teoretice ale psihologiei clinice, psihopatologia copilului şi adultului.
 • Dezvoltarea unui repertoriu adecvat de cunoştinţe şi abilităţi clinice privind evaluarea clinică, psihodiagnosticul şi intevenţia psihologică de bază.
 • Formarea abilităţilor de a utiliza ȋntr-o manieră optimă şi validă instrumente de evaluare şi psihodiagnostic specifice psihologiei clinice.
 • Dezvoltarea identităţii profesionale şi a rezilienţei profesionale.

De ce să aleg acest program de supervizare profesională în specialitatea psihologie clinică?

 • Acest program de supervizare oferă oportunitatea integrării cunoașterii științifice (teorii şi concepte de bază specifice psihologiei clinice) cu practica de specialitate, ca metodă esenţială prin care psihologul supervizat să dobândească abilități profesionale.
 • Transmiterea de informații de specialitate se realizează prin exemple concrete, iar activitățile practice au o pondere semnificativă (administrarea instrumentelor de evaluare şi psihodiagnostic; conceptualizarea cazului si redactarea raportului de evaluare clinică; prezentarea şi analiza de studii de caz reprezentative; conceperea de planuri de intervenție şi recomandări de specialitate).
 • Pe parcursul activităţii de supervizare profesională se oferă: cunoştinţe şi informaţii solide de psihologie clinică cu scopul utilizării lor ȋn activitatea practică; materiale de specialitate, teste şi instrumente pentru a fi utilizate ȋn practica didactică; asistarea ȋn procesului clinic decizional, ȋn elaborarea documentelor profesionale specifice activității psihologului clinician (realizarea rapoartelor de evaluare clinică și psihodiagnostic, avize psihologice etc.); transferul în practică al rezultatelor cercetării în specialitate.

Care este durata programului de supervizare în specialitatea psihologie clinică?

 • Conform reglementărilor Colegiului Psihologilor din România (Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4 din 2019) psihologul practicant are obligația de a efectua un număr minim de 100 de ore de supervizare profesională a practicii derulate, eșalonate pe durata a 2 ani.
 • Pentru psihologii care obțin atestat de liberă practică în două specialități, pentru cea de-a doua specialitate durata obligatorie minimală a supervizării se poate reduce la jumătate, cu condiția ca ambele specialități să aparțină aceluiași domeniu larg de specializare.

Unde se desfăşoară ședințele de supervizare?

 • Supervizarea profesională se desfășoară ȋn cadrul Cabinetului Individual de Psihologie Ghiugan Ionuţ, conform normelor Colegiul Psihologilor din România.
 • Activitatea profesională este supervizată de psiholog Ionuț Ghiugan – psiholog clinician specialist, supervizor, psiholog expert.
 • Ședinţele de supervizare se organizează lunar, forma de organizare fiind individuală sau în grup (maxim 8 persoane).

Cum mă înscriu în acest program de supervizare?

 • Pentru informații suplimentare şi înscrieri apelaţi numărul de telefon 0722 50 96 92  sau transmiteți un mesaj la adresa de e-mail: ionutghiugan@gmail.com (Ionuț Ghiugan – psiholog clinician specialist, supervizor, psiholog expert).

www.expertizapsihologicajudiciara.ro

Imagine de Gerd Altmann de la Pixabay

@|Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan


 • 0

Educatie parentala. Program educational axat pe dezvoltarea si consolidarea competentelor parentale

Category : Cursuri

BENEFICII:

Acest program educaţional este destinat părinților cu scopul de a-i sprijini pe aceștia în creşterea şi educaţia copiilor, ȋn dezvoltarea şi îmbunătățirea competenţelor parentale.

Cursul oferă o sinteză a informaţiilor esenţiale de care are nevoie un părinte pentru a-şi construi o relaţie sănătoasă şi funcţională cu propriul copil.

Ȋn urma parcurgerii acestui program educaţional părinţii vor cunoaşte etapele de dezvoltare a copilului pentru a-şi construi aşteptări cât mai realiste şi adaptate nevoilor acestuia.

Cursul sprijină părinţii ȋn formarea unor modele de relaţionare intrafamiliale valide şi adoptarea unui comportament parental bazat pe urmărirea interesului superior al copilului.

Cursul ajută părinţii să identifice soluţii optime ȋn situaţiile ȋn care:

 • părintele se confruntă cu anumite dificultăţi ȋn gestionarea relaţiei părinte-copil;
 • copilul şi familia traversează schimbări importante sau se confruntă cu anumite situaţii cu potenţial traumatic (divorţul/separarea părinţilor, pierderea unui părinte etc.);
 • părintele se confruntă ȋn relaţia cu celălalt părinte cu dificultăţi de comunicare;

Cursul are la bază activităţi practice, aplicative oferă exemple concrete şi soluţii individualizate la problemele cu care se confruntă participanţii.


ARGUMENT:

Un copil pentru a se dezvolta sănătos are nevoie de un părinte informat, care prezintă cunoştinţe şi aptitudini parentale necesare optimizării dezvoltării cognitive, sociale şi emoţionale a viitorului adult.

Un părinte informat devine conştient de necesitatea de a-şi dezvolta şi consolida comportamente de relaţionare adecvate ȋn relaţie cu propriul copil.

Un părinte care şi-a consolidat competenţele parentale adoptă modalităţi eficiente de răspuns şi gestionare a conflictelor ȋn relaţia părinte-copil.


GRUP ŢINTĂ:

Acest program educaţional este destinat părinților, reprezentanţilor legali, persoanelor care se ocupă de educaţia şi creşterea copiilor.


MOD DE DESFĂŞURARE:

 • Locaţia: Bucureşti;
 • Durata cursului: 4 ore;
 • Cursul se va desfășura în grupe de maxim 15 participanți;
 • Se acordă certificat de participare.

INFORMAŢII ŞI ȊNSCRIERI:

 • Psiholog specialist Ionuţ Ghiugan
 • Telefon: 0722 50 96 92; E-mail: ionut.ghiugan@gmail.com

@|Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan