Criterii obiective pe care instanţa le ia în considerare pentru a stabili interesul superior al copilului în situația familiilor care se destramă prin divorț

 • 0

Criterii obiective pe care instanţa le ia în considerare pentru a stabili interesul superior al copilului în situația familiilor care se destramă prin divorț

Pentru a stabili care este interesul superior al copilului, instanţa ia în considerare o serie de factori, printre care:

 • Ataşamentul, legăturile afective existente între părinţi şi copil
 • Capacitatea şi disponibilitatea părintelui de a oferi copilului afecţiune
 • Capacitatea şi disponibilitatea părintelui de a satisface copilului nevoile materiale, asistenţa medicală, îngrijirea etc.
 • Capacitatea şi disponibilitatea părintelui de a menţine stabilitatea şi continuitatea mediului de viaţă a copilului (casă, şcoală etc.) şi a relaţiilor cu rudele (familia extinsă)
 • Starea de sănătate fizică şi psihică a părintelui, eventualul abuzul de substanţe
 • Istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţa asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care pot interveni în viitor
 • Preferinţa rezonabilă a copilului, în cazul în care instanţa consideră că acesta are o vârstă suficientă pentru a-şi exprima opinia
 • Dorinţa şi capacitatea părintelui de a încuraja şi facilita o strânsă şi continuă relaţie a copilului cu celălalt părinte
 • Violenţa în familie, indiferent dacă violenţa a fost îndreptată împotriva copilului sau acesta doar a asistat la violenţă.

Motive intemeiate ca instanţa să decidă exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte:

 • Alcoolism, boală psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte
 • Violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte
 • Condamnări pentru infracţiuni privind traficul de persoane, droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni cu privire la violenţă
 • Orice alt motiv care prezintă un risc pentru copil, care ar deriva din exercitarea autorităţii părinteşti de către acel părinte.

Criterii operaţionale care reflectă calităţi ale părintelui:

 • Experienţa pozitivă ca părinte
 • Sănătatea psihică şi fizică
 • Capacitatea de a comunica eficient, de a asculta, de a se face ȋnţeles
 • Capacitatea de a fi empatic şi a oferi suport afectiv
 • Stil parental şi abilităţi parentale
 • Locuinţa ȋn raport cu minorul
 • Timp alocat copilului
 • Resurse materiale
 • Dorinţă şi interes manifestat faţă de minor
 • Să ȋnţeleagă şi să respecte nevoile copilului
 • Să accepte responsabiliţăţile parentale
 • Disponibilitatea de a sprijini şi ȋncuraja relaţia cu celălalt părinte
 • Capacitatea de a colabora cu celălalt părinte şi familia extinsă.

PROGRAMĂRI:
► Telefon: 0722.509.692
► E-mail: ionutghiugan@gmail.com

© Copyright Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan

Image by Veronica Nuno from Pixabay