Servicii

Expertiză psihologică a copilului și familiei în procesul de stabilire a condițiilor exercitării autorității părintești (click aici):

 • Evaluarea nevoilor specifice stadiului de dezvoltare a copilului;
 • Evaluarea privind dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului;
 • Evaluarea privind starea de sănătate psihică a copilului;
 • Abilităţile de relaţionare în familie, cu adulţii şi egalii;
 • Ataşamentul copilului faţă de părinţi;
 • Evaluarea abilităţilor parentale;
 • Evaluarea legăturilor de ataşament pe care copilul le are faţă de alte persoane decât părinţii şi care sunt relevante pentru creşterea şi educarea acestuia;
 • Evaluarea părinţilor privind prezenţa/absenţa unor afecţiuni sau tulburări psihice ce pot influenţa optima îngrijire a copilului;
 • Evaluarea personalităţii părinţilor si identificarea factorilor de personalitate care le-ar putea afecta abilităţile parentale;
 • Evaluarea impactului pe care divorţul/separarea l-a produs asupra copilului;
 • Evaluare în situaţii de violenţă domestică;
 • Investigarea opiniei copilului faţă de divorţul/separarea părinţilor şi stabilirea locuinţei.

Expertiză psihologică în situații de abuz sau neglijare a copilului:

 • Evaluarea prezenţei  unor semne/simptome de abuz;
 • Evaluarea consecinţelor psihologice ale abuzului/neglijarii asupra copilului.

►  Expertiză psihologică în cazurile de stres posttraumatic (click aici):

 • Situaţii sau evenimente care implică ameninţarea cu moartea sau alterarea integrităţii fizice sau psihice: persoana suferă un accident de maşină, este victima unui viol sau a unui atac fizic, este abuzată verbal, fizic sau sexual, este martoră la moartea unei alte persoane, în situaţii de violenţă domestică etc.;
 • Evenimente care implică prezenţa unor situaţii de viaţă extrem de stresante, care afectează profund sentimentul de securitate: hărţuirea, ameninţarea, discriminarea la locul de muncă etc.
 • Beneficii. Identificarea consecinţelor psihopatologice (stres posttraumatic, depresie, anxietate etc.) generate de evenimetul traumatic cu impact negativ asupra echilibrului psihologic şi funcţionării adaptative ȋn plan social şi profesional.

Evaluare clinică şi psihodiagnostic pentru copii şi adulţi:

 • Ȋn procesul de evaluare sunt utilizate instrumente psihologice standardizate şi validate ştiinţific (click aici), adaptate cultural şi normate pe populaţia din România care oferă o cunoaştere validă a factorilor psihologici care contribuie la starea de sănătate mintală.
 • Plecând de la obiectivele stabilite pentru fiecare caz, se pot investiga următoarele dimensiuni: semne și simptome ale principalelor tulburări psihice (depresie, anxietate, tulburarea de stres posttraumatic etc.), trăsături dominante de personalitate, strategii de coping, probleme emoţionale şi comportamentale.
 • Beneficii. Ȋn urma evaluării se formulează un psihodiagnostic ȋn cazul problemelor de sănătate mintală, se identifică vulnerabilităţi şi factorii de risc, se transmit recomandări de specialitate privind optimizarea şi dezvoltarea unor conduite adaptative în raport cu vulnerabilităţile evidenţiate, se pun bazele privind pregătirea unor programe particularizate de intervenţie (psihoterapie).

* Pachet Evaluare clinică şi psihodiagnostic adulţi (click aici)
* Pachet Evaluare clinică şi psihodiagnostic copii şi adolescenţi (click aici)


► Asistarea psihologică a minorilor în procedurile judiciare:

 • Asistarea psihologică în relația părinte-copil în acțiunea de executare silită a hotărâri judecătorești privind stabilirea domiciliului minorului și/sau programul de vizitare al minorului;
 • Asistarea psihologică a minorilor la audiere sau interogatoriu, la poliţie, parchet, instanţe judecătoreşti etc.

► Consiliere  psihologică și intervenție de specialitate (psihoterapie):

 • Consiliere psihologică și psihoterapie la solicitarea instanței;
 • Consiliere psihologică și psihoterapie individuală pentru adulţi şi copii;
 • Consiliere psihologică și psihoterapie de familie şi cuplu;
 • Consiliere psihologică și psihoterapie după evenimente traumatizante (accidente rutiere, de muncă, violenţă fizică sau sexuală, decese ȋn familie, divorţ etc.);
 • Beneficii. Reducerea consecinţelor traumei pentru persoanele implicate ȋn evenimente psihotraumatizante, prevenţia şi remiterea problemelor emoţionale şi de comportament, optimizarea şi dezvoltarea unor conduite adaptative, asistenţă de specialitate pentru a ȋnţelege cât mai bine propriul mod de funcţionare ȋn plan psihologic şi comportamental.

► Evaluare psihologică pentru autocunoaştere şi dezvoltare personală:

 • Beneficii. Ȋn procesul de evaluare sunt utilizate instrumente psihologice standardizate şi validate ştiinţific (click aici), adaptate cultural şi normate pe populaţia din România, care oferă o cunoaştere validă a persoanei evaluate. Plecând de la punctele forte şi vulnerabilităţile identificate ȋn urma evaluării sunt transmise recomandări de specialitate privind optimizarea şi dezvoltarea personală, se pun bazele privind pregătirea unor programe particularizate de intervenţie: management al stresului, prevenție a reacțiilor disfuncționale în situații de confruntare cu evenimente negative de viață, control al emoţiilor, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală etc.
 • Raportul interpretativ (click aici) realizat ȋn urma aplicării instrumentelor de evaluare nu este un raport de evaluare clinică şi psihodiagnostic sau un aviz psihologic ȋn specialitate. Raportul interpretativ este utilizat doar ȋn scop de autocunoaştere şi dezvoltare personală.

* Pachet Evaluare psihologică autocunoaştere şi dezvoltare personală (click aici)


► Evaluare psihologică abilităţi parentale şi stil parental:

 • Beneficii. Ȋn procesul de evaluare sunt utilizate instrumente psihologice standardizate şi validate ştiinţific, adaptate cultural şi normate pe populaţia din România, care oferă o cunoaştere validă a dimensiunilor evaluate. Plecând de la vulnerabilităţile identificate ȋn urma evaluării sunt transmise recomandări de specialitate  privind optimizarea, dezvoltarea abilităţilor parentale, a stilului parental şi se pun bazele unor programe particularizate de intervenţie.

* Pachet Evaluare abilităţi parentale şi stil parental (click aici)


► Educaţie parentală. Program educaţional axat pe dezvoltarea şi consolidarea competenţelor parentale:

 • Beneficii. Acest program educaţional este destinat părinților cu scopul de a-i sprijini pe aceștia în creşterea şi educaţia copiilor, ȋn dezvoltarea şi îmbunătățirea competenţelor parentale. Cursul are la bază activităţi practice, aplicative oferă exemple concrete şi soluţii individualizate la problemele cu care se confruntă participanţii.

* Informaţii şi ȋnscrieri (click aici)

© Copyright Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan 2014-2019
Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte nu poate fi reprodusă fără permisiunea expresă ȋn scris.