Servicii

Evaluare psihologică a copilului și familiei în procesul de stabilire a condițiilor exercitării autorității părintești (click aici):

 • evaluarea nevoilor specifice stadiului de dezvoltare a copilului
 • evaluarea privind dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului
 • evaluarea privind starea de sănătate psihică a copilului
 • abilităţile de relaţionare în familie, cu adulţii şi egalii
 • ataşamentul copilului faţă de părinţi
 • evaluarea prezenţei  unor semne/simptome de abuz
 • evaluarea consecinţelor psihologice ale abuzului/neglijarii asupra copilului
 • evaluarea abilităţilor parentale ale mamei/tatalui
 • evaluarea legăturilor de ataşament pe care copilul le are faţă de alte persoane decât părinţii şi care sunt relevante pentru creşterea şi educarea acestuia
 • evaluarea părinţilor privind prezenţa/absenţa unor afecţiuni sau tulburări psihice ce pot influenţa optima îngrijire a copilului
 • evaluarea personalităţii părinţilor si identificarea factorilor de personalitate care le-ar putea afecta abilităţile parentale
 • evaluarea impactului pe care divorţul/separarea l-a produs asupra copilului
 • investigarea opiniei copilului faţă de divorţul/separarea părinţilor şi stabilirea locuinţei.

Evaluare psihologică în situații de abuz sau neglijare a copilului.

► Evaluare psihologică în cazurile de stres posttraumatic (click aici):

 • situaţii sau evenimente care implică ameninţarea cu moartea sau alterarea integrităţii fizice sau psihice: persoana suferă un accident de maşină, este victima unui viol sau a unui atac fizic, este abuzată verbal, fizic sau sexual, este martoră la moartea unei alte persoane, etc.
 • evenimente care implică prezenţa unor situaţii de viaţă extrem de stresante, care afectează profund sentimentul de securitate: hărţuirea, ameninţarea, discriminarea la locul de muncă etc.

Evaluarea stării de sănătate mintală, evaluarea cognitivă, emoțională și/sau comportamentală, în limitele de competență ale psihologului clinician.

Evaluarea psihologică a suspecților, învinuiților, inculpaților, victimelor și a martorilor.

► Asistenţă psihologică la audierea participanţilor în procesul judiciar.

► Consiliere  psihologică și intervenție de specialitate (psihoterapie) la solicitarea instanței sau a părților

► Asistenţă psihologică în relația părinte-copil în acțiunea de executare silită a hotărâri judecătorești privind stabilirea domiciliului minorului și/sau programul de vizitare al minorului.

► Evaluare psihologică pentru autocunoaştere şi dezvoltare personală (click aici):

* Beneficii. Ȋn procesul de evaluare sunt utilizate instrumente psihologice standardizate şi validate ştiinţific (click aici), adaptate cultural şi normate pe populaţia din România, care oferă o cunoaştere validă a persoanei evaluate. Plecând de la punctele forte şi vulnerabilităţile identificate ȋn urma evaluării sunt transmise recomandări de specialitate privind optimizarea şi dezvoltarea personală, se pun bazele privind pregătirea unor programe particularizate de intervenţie: management al stresului, prevenție a reacțiilor disfuncționale în situații de confruntare cu evenimente negative de viață, control al emoţiilor, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală, etc.
* Raportul interpretativ (click aici) realizat ȋn urma aplicării instrumentelor de evaluare nu este un raport de evaluare clinică şi psihodiagnostic sau un aviz psihologic ȋn specialitate. Raportul interpretativ este utilizat doar ȋn scop de autocunoaştere şi dezvoltare personală.

► Evaluare psihologică abilităţi parentale şi stil parental (click aici):

* Beneficii. Ȋn procesul de evaluare sunt utilizate instrumente psihologice standardizate şi validate ştiinţific, adaptate cultural şi normate pe populaţia din România, care oferă o cunoaştere validă a dimensiunilor evaluate. Plecând de la vulnerabilităţile identificate ȋn urma evaluării sunt transmise recomandări de specialitate  privind optimizarea, dezvoltarea abilităţilor parentale, a stilului parental şi se pun bazele unor programe particularizate de intervenţie.

@ | 2018 Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan